Οι αμυγδαλιές στο Πεντοχώρι έχουν 5 άνθη και κάνουν 5 αμύγδαλα

Βάλε στις αμυγδαλιές όσα αμύγδαλα λείπουν, ώστε το κάθε δέντρο να έχει 5 αμύγδαλα

Leave a Reply