Χρήσιμα έντυπα

Μετά και την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής, οι κηδεμόνες πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν ορισμένα έντυπα για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Αν οι κηδεμόνες δεν επιθυμούν να προσέλθουν στο σχολείο (κάτι που προτείνουμε για την αποφυγή συγχρωτισμού), μπορούν εναλλακτικά να κατεβάσουν τα έγγραφα από τους παρακάτω υπερσυνδέσμους, και να τα στείλουν συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα στο email του σχολείου με τίτλο "ΕΓΓΡΑΦΗ - και το Ονοματεπώνυμο του μαθητή".

Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή (για όλες τις τάξεις)

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα (για όλες τις τάξεις)

Αίτηση εγγραφής (για όλες οι τάξεις)

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για Α' Τάξη

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για Β' Τάξη (για επιλογή τομέα)

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για Β' Τάξη (για προτίμηση ειδικότητας)

Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για Γ' Τάξη (επιλογή ειδικότητας)

Leave a Reply