ΓΛΩΣΣΑ Ε ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΦΑΝΤΑΣΙΑ

Ενότητα 10 η
Μυστήρια-Επιστημονική
Επιστημονική Φαντασία

1. Συμπλήρωσε δίπλα από κάθε λέξη τη συνώνυμη της, αφού την επιλέξεις μέσα από την παρένθεση.
(συντροφιά,, εκπαιδευτικός, προγραμματίζω, πολεμιστής, παρασκευάζω, άδειος, διάσημος, πλεονέκτημα,
φυσιολογικός , εργασία, απλός, εξουσιάζω, αποχωρώ, αιτία, κατάστημα, ανάγνωση)
κενός  ____________________     κυβερνώ  __________________

παρέα  ___________________      λιτός  _____________________

φεύγω  __________________       μαγαζί  ______________________
κανονικός  _________________   μαχητής  _____________________
δημοφιλής  _________________ σχεδιάζω  ____________________
δάσκαλος  _________________   δουλειά  _____________________
διάβασμα  __________________  φτιάχνω  ____________________
όφελος  ___________________    λόγος  ______________________

2. Συμπλήρωσε τα κενά με τις κατάλληλες αντώνυμες λέξεις της παρένθεσης στο σωστό τύπο.
(άσχετος, επαρκής, έξοδος, πολύχρωμος,πολύχρωμος νέος, δυσνόητος, παραδίδω, , τελευταίος, συντηρητικός)
o Οι μεγάλοι άνθρωποι ντύνονται με .............................. (μοντέρνα) ρούχα.
o Την ............................ (πρώτη) ώρα έχουμε γυμναστική.
o Το κείμενο στην είσοδο του Μουσείου ήταν .................................. (ευκολονόητο).
o .............................. (Παρέλαβα) ένα πολύ χρήσιμο δώρο.
o Στα ....................................(αρχαία) χρόνια οι άνθρωποι επικοινωνούν με ηλεκτρονικά μέσα.
o Η ................................. (είσοδος) του Ξενοδοχείου ήταν μεγαλοπρεπής.
o Οι περισσότερες κάλτσες μου είναι ................................ . (μονόχρωμες).
o Οι πληροφορίες αυτές είναι ......................................(σχετικές) με το θέμα.
o Η βοήθεια που μου προσέφερε ο Μιχάλης ήταν ....................................(ανεπαρκής).
Συμβουλεύομαι το Ερμηνευτικό Λεξικό για τυχόν άγνωστες λέξεις ή για να βρω συνώνυμες και αντώνυμες λέξεις!

Leave a Reply