ΓΛΩΣΣΑ

Να βρείτε στις πιο κάτω προτάσεις τα κύρια μέρη της πρότασης (υποκείμενο-ποιος, ρήμα ,αντικείμενο-τι,  κατηγορούμενο-τι λογής είναι).
Μετά να βάλετε ν (γράμμα από το πληκτρολόγιο) δίπλα  στη λέξη που δείχνει αν το ρήμα
είναι μεταβατικό ή αμετάβατο:

Ο κ. Πέτρος αγόρασε ένα ποδήλατο
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Η Μαρία αγόρασε ψάρια
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Παίζω ποδόσφαιρο
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Είσαι μοντέλο;
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Κατηρορούμενο: ............................................................................................................................................

Τα παιδιά παίζουν
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Ο καιρός είναι βροχερός
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Κατηγορούμενο: ............................................................................................................................................

Η μητέρα μου κοντεύει να τρελαθεί
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Ο δάσκαλος μου φώναξε
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Οι οπαδοί πανηγυρίζουν
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Παίζω κιθάρα
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

.Ο Μιχάλης είπε να φύγεις
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Να βοηθάς τους πεινασμένους
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Ο αετός πέταξε
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

Ο Αντρέας κάλεσε το ασθενοφόρο
Ρήμα: ........................................................................................................................................................
Μεταβατικό:
Αμετάβατο:
Υποκείμενο: .............................................................................................................................................
Αντικείμενο: ............................................................................................................................................

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ

Leave a Reply