Ελληνικά

Κοινοποίηση του Παιχνιδιού Pong που εσείς δημιουργήσατε!!!

Ζητάμε από τους μαθητές να κοινοποιήσουν στο e -me: blogs το σύνδεσμο του παιχνιδιού Pong Game που δημιούργησαν στο Scratch online
  • Πρώτα θα πρέπει να "δούνε μέσα" τον κώδικα στο ολοκληρωμένο παιχνίδι:

https://scratch.mit.edu/projects/481971737

  • Σαν βάση δημιουργίας έναρξης χρησιμοποιείτε τον υπερσύνδεσμο του μισοψημένου παιχνιδιού  :
  • Επίσης δείτε και συμβουλευτείτε τον οδηγό tutorial δημιουργίας του παιχνιδιού: