Γεωμετρικά Χρόνια (1100-800 π.Χ.)

Επαναληπτικό ενότητας

https://www.liveworksheets.com/rn393662tb (συμπληρώνονται όλες οι απαντήσεις πάνω στο έγγραφο online, στο τέλος πατήστε "Check my answers", για να δείτε πως τα πήγατε).

 

 

Leave a Reply