ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΟΜΙΚΣ

Είναι γεγονός πως τα κόμικς, ως μια κατεξοχήν μορφή τέχνης και "κώδικα επικοινωνίας" που παντρεύει τον ΛΟΓΟ με την ΕΙΚΟΝΑ, αποτέλεσαν ότι πιο εμβληματικό μας έχει δώσει η Δυτική (και όχι μόνο) κουλτούρα του 20ου αιώνα...

21ος αιώνας και τα κόμικς είναι ακόμα εδώ, ίσως όχι με την ίδια δυναμική που τα χαρακτήριζε ο προηγούμενος αιώνας, αλλά εξακολουθούν να γοητεύουν κοινό και αναγνώστες με την χάρη και τη δύναμη της Τέχνης τους. Πλέον, αποτελεί αντικείμενο μελέτης και έρευνας από την ακαδημαϊκή κοινότητα. Έχουν πραγματοποιηθεί μεταπτυχιακές και διδακτορικές εργασίες πάνω στο αντικείμενο αυτό (κόμικς). Και επακόλουθα, τα κόμικς ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ ΝΑ ΜΠΟΥΝ στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο- ΕΠΑΛ) τα κόμικς είχαν την τιμητική τους, όχι μονάχα και αποκλειστικά στα πλαίσια μαθημάτων καλλιτεχνικής κατεύθυνσης (π.χ. ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ, ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ,κ.α.) αλλά και λειτουργώντας τόσο σε διαθεματικό (π.χ. χρήση τους από άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως ΓΛΩΣΣΑ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, κ.τ.λ.) όσο και διεπιστημονικό επίπεδο (π.χ. εφαρμόζεται στην εκπαίδευση για να περιγράψει εκπαιδευτικά προγράμματα που αντλούν έννοιες και μεθόδους αρκετών παραδοσιακών πεδίων σπουδών. Η διεπιστημονικότητα απασχολεί ερευνητές, φοιτητές και καθηγητές στον στόχο της συνθέσεως αυτών των πεδίων ή αρκετών διαφορετικών ακαδημαϊκών σχολών σκέψεως ή τεχνολογιών στην επιδίωξη ενός κοινού σκοπού. Η υπερθέρμανση του πλανήτη π.χ. απαιτεί την κατανόηση διαφορετικών κλάδων για την επίλυση πολυσύνθετων προβλημάτων και επακόλουθα παιδαγωγική προσέγγιση αυτού καθαυτού αντικειμένου με άξονα χρήσης τα κόμικς ,κ.τ.λ.).