Μαθήματα 15/11/22

15/11/2022 Γλώσσα: κολλάμε τη φωτοτυπία επιχειρήματα στο τετράδιο έκθεσης και τη συμπληρώνουμε όπως συζητήσαμε. Αύριο φέρνουμε μαζί το Ανθολόγιο. Την Παρασκευή φέρνουμε στο σχολείο έναν φάκελο αλληλογραφίας. Μαθηματικά: ασκήσεις στο τετράδιο και σπιράλ σελ.24 ασκ.6,7, σελ. 26 ασκ. 2,4 Ιστορία: κεφ.13 και τη φωτοτυπία Σόλωνας και Πεισίστρατος . Κάναμε από των εργασιών τη σελ.18

Περνάμε καλά

<div style="position: relative; width: 100%; height: 0; padding-top: 56.2500%;
 padding-bottom: 0; box-shadow: 0 2px 8px 0 rgba(63,69,81,0.16); margin-top: 1.6em; margin-bottom: 0.9em; overflow: hidden;
 border-radius: 8px; will-change: transform;">