Ελληνικά

Εξ Απαστάσεως Εκπαίδευση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στις εξελίξεις και στην
αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης
του κορωνοϊού, έχει ενεργοποιήσει ψηφιακά εργαλεία που έχουν επιτρέψει την εξ
αποστάσεως διδασκαλία και επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών.
Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να
διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί μας την επαφή τους με την
εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας -
χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο της αυτονομίας και της μεγαλύτερης ευελιξίας των σχολικών μονάδων,
οι Διευθυντές των σχολείων διαμορφώνουν το πρόγραμμα της εξ αποστάσεως
διδασκαλίας.
Η διαδικασία υλοποιείται από κάθε εκπαιδευτικό είτε με σύγχρονες, είτε
με ασύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, είτε συνδυαστικά:
 Σύγχρονη (τηλεκπαίδευση) είναι η απευθείας διδασκαλία και μετάδοση
μαθήματος σε πραγματικό χρόνο από εκπαιδευτικό, μέσω διαδικτυακής
πλατφόρμας, σε μαθητές, σπουδαστές και φοιτητές που παρακολουθούν
ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Στην πλατφόρμα μπορεί κανείς
να συνδεθεί και διαδικτυακά και τηλεφωνικά.
 Ασύγχρονη είναι η διδασκαλία κατά την οποία ο/η μαθητής/τρια
συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία
παράδοσης του μαθήματος ή δημιουργίας υλικού από τον εκπαιδευτικό,
έχοντας πρόσβαση σε μαθησιακό υλικό και χρονοδιάγραμμα μελέτης μέσω
διαδικτύου (σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες ή πλατφόρμες που παρέχει το
Υπουργείο).
Το Υπουργείο συνεχίζει να διερευνά και άλλες μεθόδους και εργαλεία εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης για τη βέλτιστη παροχή εξ αποστάσεως διδασκαλίας στους
μαθητές. Η επιλογή των εκάστοτε μεθόδων και εργαλείων γίνεται με γνώμονα ιδίως
τις ποιοτικές και τεχνικές προδιαγραφές τους, και ειδικότερα την ασφάλεια.
Στα Νηπιαγωγεία: Στόχος είναι η διατήρηση της επαφής των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία.
Επιδίωξη του Υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία σε κάθε
σχολική μονάδα, έτσι ώστε να προσαρμόσει την παρεχόμενη δυνατότητα εξ
αποστάσεως διδασκαλίας στις υφιστάμενες ανάγκες της.
Σαφείς οδηγίες χρήσης, υλικό σε μορφή βίντεο, καθώς και
ερωτήσεις/απαντήσεις (Q&A) είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του
ΥΠΑΙΘ .
Ο/η εκπαιδευτικός,  αποστέλλει το σύνδεσμο της προσωπικής του ψηφιακής τάξης στους γονείς/κηδεμόνες
μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος (π.χ. E-mail, messenger, WhatsApp, Viber, chat, κτλ.). Κατ’
αυτόν τον τρόπο, οι γονείς/κηδεμόνες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν
στην ψηφιακή τάξη του δασκάλου τους, πατώντας απλώς τον αντίστοιχο σύνδεσμο, χωρίς να
απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Σημειώνεται
ότι για την υποστήριξη των γονέων/κηδεμόνων ως προς τη χρήση της πλατφόρμας, υπεύθυνη
είναι η ομάδα υποστήριξης της σχολικής μονάδας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς της.
Σχετικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε και στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΙΘ.
Τέλος, για λόγους ασφαλείας, συνιστάται το πρόγραμμα διδασκαλίας και οι σύνδεσμοι να μην
κοινοποιούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά να ανταλλάσσονται μέσω ηλεκτρονικών
μηνυμάτων ή chat.

Περισσότερες πληροφορίες στην σελίδα του υπουργείου, στον παρακάτω σύνδεσμο

https://mathainoumestospiti.gov.gr/dimotiko-ekpaideytikoi/