ενδελεχής επιμέλεια του κώδικα

Ο οπτικός προγραματισμός διευκολύνει τον χρήστη. όταν γράφω γραμμές κώδικα είναι πολύ πιο δύσκολο.

<iframe src="https://learningapps.org/watch?v=p1e55z22k20" style="border:0px;width:700px;height:500px" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true">