Παρακαλώ προσοχή!

Το ιστολόγιο αυτό προβλέπεται να λειτουργήσει ως ο ¨ο Φελλοπίνακας της τάξης" προκειμένου οι μαθητές να βλέπουν τις δημιουργίες των συμμαθητών τους, τις δικές τους και τις ομαδικές εργασίες που θα δημιουργούνται στην ψηφιακή μας τάξη.

Η περιήγηση σε αυτό θα πρέπει να γίνεται όταν είναι παρόντες οι γονείς.

Η νουμεροκάμπια μας μαθαίνει να μετράμε

Σε συνέχεια του σημερινού μας μαθήματος μέσω της πλατφόρμας Cisco Webex σας παραθέτω την παρουσίαση που επεξεργαστήκαμε με τα παιδιά.

Παρακαλώ πατήστε πάνω στην εικόνα και βοηθήστε τα παιδιά να εξασκηθούν.