Ελληνικά

Για την Τρίτη 20/2

Γλώσσα: Στην τάξη κάναμε από το Β.Μ. "Όλοι στο οικόπεδο"

Στο σπίτι: Ανάγνωση το κείμενο

Ασκήσεις στο κόκκινο τετράδιο a-lang-oi

Μαθηματικά: Στην τάξη κάναμε από το Β.Μ. το κεφάλαιο 35

Για το σπίτι τις ασκήσεις στο μπλε τετράδιο Κεφ_35._Αθροίσματα_με_πολλούς_όρους_2

Θυμίζουμε στα παιδιά ότι τον μεγαλύτερο αριθμό τον βάζουμε στο κεφαλάκι και τους μικρότερους στα δαχτυλάκια οπότε αν έχουν 6+1+2, βάζουν στο νου το 6 στα δαχτυλάκια το 1 και μετράνε 7 και έπειτα άλλα 2 στα δαχτυλάκια από το 7 φτάνουν στο 9. Είναι κάτι καινούριο οπότε χρειάζεται εξάσκηση.

Αφήστε μια απάντηση