Για την Τετάρτη 21/2

Γλώσσα: Στην τάξη κάναμε από το Τ.Ε. "Όλοι στο οικόπεδο"

Για το σπίτι 3 φορές αντιγραφή και ορθογραφία "Όχι. Τραγουδούν οι πράσινοι βάτραχοι"

Ανάγνωση το 23ο φυλλάδιο Ανάγνωση 23η

Ασκήσεις στο κόκκινο τετράδιο. Όλοι_στο_οικόπεδο__οι_

Μαθηματικά: Στην τάξη κάναμε από το Τ.Ε. το κεφάλαιο 35

Ασκήσεις στο μπλε τετράδιο Κεφ_35._Αθροίσματα_με_πολλούς_όρους_1

Αύριο για μία ώρα τα παιδιά θα παρακολουθήσουν στην τάξη το πρόγραμμα "Βουρτσίζω" στο πλαίσιο της ενημέρωσης για τη στοματική υγιεινή. 

Leave a Reply