Για την Παρασκευή 23/2

Γλώσσα: Στην τάξη κάναμε από το Β.Μ. "Μπλε όνειρα"

Για το σπίτι : Ανάγνωση "Μπλε όνειρα"

Ασκήσεις στο κόκκινο τετράδιο Μπλε_όνειρα__μπ_

Μαθηματικά: Στην τάξη κάναμε από το Τ.Ε. το κεφάλαιο 36 τη σελίδα 16.

Για το σπίτι τη σελίδα 17

One Comment on “Για την Παρασκευή 23/2

Leave a Reply