Για την Πέμπτη 29/2

Γλώσσα: Στην τάξη κάναμε από το Τ.Ε. "Με πινέλα και φαντασία"

Για το σπίτι: Το 26ο φυλλάδιο

Ασκήσεις στο κόκκινο τετράδιο a-lang-nt

Μαθηματικά: Στην τάξη κάναμε από το Τ.Ε. το κεφάλαιο 37

Ασκήσεις στο μπλε τετράδιο 8dd66ae6fdf14e91ec44e7cce20c51e0 (1)

Αύριο τόσο εγώ, όσο και η κα Κωνσταντίνα, θα συμμετάσχουμε στην 24ωρη πανελλαδική απεργία. 

Leave a Reply