ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ (ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-ΓΛΩΣΣΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Μπορούμε να παίξουμε κάνοντας επανάληψη με τους παρακάτω υπερσυνδέσμους

 

Πληκτρολόγησε το αποτέλεσμα των πράξεων<<<--------------ΚΛΙΚ

Επίλεξε το σωστό αποτέλεσμα των πράξεων<<<--------------ΚΛΙΚ

ΠΡΟΣΘΑΙΣΕΙΣ & AΦΑΙΡΕΣΕΙΣ (παίζοντας μπάσκετ)<<<--------------ΚΛΙΚ

 

ΚΛΙΚ ---------------------->>>>

ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΔΕΚΑΔΙΚΏΝ

ΔΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΑΛΑΣΙΑΣΜΟΥ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ

ΜΠΑΣΚΕΤ ΠΟΛΛΑΠΑΛΑΣΙΑΣΜΟΥ

Λύνω τις παρακάτω ασκήσεις :

ΚΛΙΚ --->>

ΔΕΚΑΔΙΚΟΙ_ΠΡΑΞΕΙΣ_19_3_20

 

ΓΛΩΣΣΑ

Εργασίες γλώσσας κεφ 11

ΚΛΙΚ --->>

Γλώσσα 11Ενοτητα 19_3_20

Leave a Reply