Καλό μας ταξίδι

Αγαπητοί μαθητές και γονείς,    ο ιστότοπος αυτός έχει σαν σκοπό την διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Χαρακτηρίζεται από την παρουσίαση της γνώσης με πολλές…

Read More