ΚΕΦ 2. Ο Προγραμματισμός στην Πράξη

ΕΡΓΑΣΙΑ Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

SCRATCH: ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΜΑΓΟΣ

Δημιουργείστε ένα παιχνίδι στο Scratch με νυχτερίδες και ένα μάγο. Ο μάγος θα κινείται με τα βελάκια του πληκτρολογίου με σκοπό να εξαφανίσει τις νυχτερίδες όπου κινούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις.

Τις οδηγίες της εργασίας θα τις βρείτε στο αρχείο:  SCRATCH -ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΓΟΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: Αποστείλετε τον υπερσύνδεσμο του παιχνιδιού σας  στην πλατφόρμα του e-me https://e-me.edu.gr/ μέχρι την Παρασκευή 31/03/23.

 


Προγραμματισμός με Scratch

Scratch 3.0 Redesign Mystery - STEM Detective Lab


ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ SCRATCH

Γ1 Γυμνασίου: http://scratch.mit.edu/signup/nvh2e2yht

Γ2 Γυμνασίου: http://scratch.mit.edu/signup/6phk4cjm8

Γ3 Γυμνασίου: http://scratch.mit.edu/signup/wth9dtvfj

Γ4 Γυμνασίου:  http://scratch.mit.edu/signup/ex25tftr3


1. Εισαγωγή στο περιβάλλον του Scratch

https://sway.office.com/Id6ji44ZFAlDMler?ref=Link

2. Σενάριο - Ψάρια στο βυθό

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας ακολουθώντας το παρακάτω Link: https://sway.office.com/qlleCNLSWOeggFFn?ref=Link

3. Σενάριο - Ο καρχαρίας

Ανοίξτε το φύλλο εργασίας ακολουθώντας το παρακάτω Link: https://sway.office.com/vWD0LTNCzTdtxor4?ref=Link


Δραστηριότητες τάξης

1. Κουίζ 1

2.Κουίζ 2