ΚΕΦ 9. Παρουσιάσεις

Δραστηριότητα τάξης 1. PowerPoint-Μορφοποίηση Αντικειμένων

Ανοίξτε το αρχείο Αναμνήσεις και ακολουθήστε τις οδηγίες στο έγγραφο PowerPoint-Μορφοποίηση_Αντικειμένων

ΕΡΓΑΣΙΑ  Β' ΤΕΤΡΑΜΗΝΟΥ

Δημιουργήστε μια παρουσίαση στο PowerPoint (10-15 διαφάνειες)

Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΜΑΣ είναι ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ μας - Καταπολεμάμαι μαζί την κλιματική Αλλαγή!

Η εργασία είναι ΟΜΑΔΙΚΗ.

Η κάθε ομάδα θα αναλάβει ένα από τα παρακάτω υπό-θέματα και θα δημιουργήσει μια παρουσίαση στο PowerPoint (10-15 διαφάνειες):

 1. Αιτίες τις κλιματικής αλλαγής
 2. Επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής
 3. Λύσεις για να σταματήσει η επιδείνωση της κλιματικής αλλαγής

Πληροφορίες πάνω στα θέματα αυτά θα βρείτε στην ιστοσελίδα: https://ec.europa.eu/clima/sites/youth/node_el

Προθεσμία υποβολής Παρασκευή 31/03/23 στην πλατφόρμα του e-me https://e-me.edu.gr/

 

ΚΕΦ 10. Επεξεργασία Κειμένου

Εργασία 4. Ράτσες Σκύλων

Οδηγίες εργασίας

 1. Ανοίξτε το έγγραφο Εργασία_Ράτσες_Σκύλων.
 2. Από το μενού Προβολή και Ζουμ ή από το εργαλείο ζουμ κάτω δεξιά να προβάλετε στην οθόνη διαδοχικά μία, δύο, τρεις, τέσσερεις αλλά και τις 5 σελίδες.
 3. Από το μενού Εισαγωγή-Σελίδες-Αλλαγή Σελίδας να βάλουμε τον κάθε σκύλο με το κείμενο του σε ξεχωριστή σελίδα.
 4. Να ξεχωρίσουμε το όνομα της ράτσας του σκύλου σε άλλη γραμμή, από το υπόλοιπο κείμενο της παραγράφου.

Στην πρώτη σελίδα:

 1. Το κείμενο «5 ράτσες σκύλων…» να γίνει κεφαλαία γράμματα, έντονα και μέγεθος όσο να χωράει σε μια γραμμή.
 2. Οι 2 τελευταίες παράγραφοι να πάνε με αποκοπή επικόλληση στο τέλος της τελευταίας σελίδας. Έπειτα με Εισαγωγή-Σελίδες-Αλλαγή Σελίδας να πάνε σε ξεχωριστή σελίδα και να προσθέσουμε στην κορυφή τη λέξη ΠΗΓΕΣ.

Στις σελίδες με τα σκυλάκια:

 1. Να εφαρμοστεί σε όλα τα ονόματα της ράτσας των σκυλιών το έτοιμο στυλ Επικεφαλίδα1 από το μενού Κεντρική-Στυλ. Το ίδιο στυλ να εφαρμόσουμε και στη λέξη ΠΗΓΕΣ στην τελευταία σελίδα.
 2. Τέλος στην πρώτη σελίδα και κάτω από το κείμενο να προσθέσουμε τα περιεχόμενα της εργασίας από το μενού Αναφορές-Πίνακας περιεχομένων-Αυτόματος πίνακας 1.

Να αποθηκεύσετε την εργασία σε κάποιο φάκελο στον υπολογιστή σας.


Ένας επεξεργαστής εγγράφων (επεξεργαστής κειμένου) είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο γράφουμε,  διορθώνουμε και εκτυπώνουμε διάφορα μικρά κείμενα, μελέτες, εφημερίδες, περιοδικά ή και ολόκληρα βιβλία. Οι δυνατότητες που έχει αυτό το πρόγραμμα είναι πολύ μεγάλες και εξυπηρετεί πολλούς επαγγελματίες, φοιτητές, μαθητές και γενικά οποιονδήποτε θέλει να γράψει κάτι εύκολα και γρήγορα και να το εκτυπώσει με ποιότητα τυπογραφείου.

word-docs-writer.jpg

Υλικό προς Μελέτη

Δραστηριότητες τάξης

1. https://www.onlineexambuilder.com/el/plektrologio/exam-328216

2. https://10fastfingers.com/typing-test/greek

3. https://www.onlineexambuilder.com/el/morphopoiese-keimenou/exam-328046

4. https://wordwall.net/resource/7901751/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-microsoft-word

5. https://wordwall.net/resource/25333954/%CE%BC%CE%BF%CF%81%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85-libreoffice-writer

Εργασία 1 - Τηλεόραση και παιδιά

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ τελικό

Εργασία 2 - Θέματα Ασφαλείας

Αρχικό αρχείο

Θέματα ασφάλειας

Μορφοποιήστε το όπως φαίνεται στο παρακάτω αρχείο:

Θέματα ασφάλειας-τελικό

Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω φωτογραφίες:

Εργασία 3. Μορφοποίηση εικόνας

Κρέπες

 

Πληκτρολόγηση Τυφλό Σύστημα https://sense-lang.org/typing/tutor/keyboardingEL.php

ΚΕΦ 5. Αρχεία – Φάκελοι

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το κεφάλαιο 5 του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας μπορείτε να αξιοποιήστε την παρακάτω παρουσίαση:

3. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε το βίντεο που ακολουθεί:

4. Τύποι και επεκτάσεις αρχείων --> http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1240

Δραστηριότητα τάξης 1

 1. Στην επιφάνεια εργασίας δημιουργήστε την παρακάτω ιεραρχία φακέλων

 1. Μέσα στον φάκελο Πτηνά δημιουργήστε ένα έγγραφο του Microsoft Word το οποίο θα ονομάσετε Παπαγάλος.doc.
 2. Ανοίξτε το έγγραφο Παπαγάλος.doc και γράψτε μέσα την πρόταση “Εδώ καταγράφονται οι πληροφορίες σχετικά με τον παπαγάλο” σε έντονη γραφή με μέγεθος γραμματοσειράς 14. Αποθηκεύστε το έγγραφο και κλείστε το.
 3. Αντιγράψτε το αρχείο Παπαγάλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια.
 4. Μετονομάστε το αντιγραμμένο αρχείο σε Σκύλος.doc.
 5. Ανοίξτε το αρχείο Σκύλος.doc. Αντικαταστήστε τη λέξη ‘παπαγάλο’ με τη λέξη ‘σκύλο’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείστε το.
 6. Αντιγράψτε το αρχείο Σκύλος.doc στον φάκελο Κατοικίδια (στον ίδιο φάκελο) και ονομάστε το αντίγραφο Γάτα.doc.
 7. Ανοίξτε το αρχείο Γάτα.doc. Αντικαταστήστε τη φράση ‘το σκύλο’ με τη φράση ‘τη γάτα’. Αποθηκεύστε το αρχείο και κλείτε το.
 8. Αντιγράψτε τον φάκελο Πτηνά και ονομάστε το αντίγραφο Ερπετά.
 9. Στον φάκελο Ερπετά μετονομάστε το αρχείο Παπαγάλος.doc σε Φίδι.doc.
 10. Ανοίξτε το αρχείο Φίδι.doc και αντικαταστήστε τη φράση ‘τον παπαγάλο’ με τη φράση ‘το φίδι’.
 11. Δημιουργήστε μια συντόμευση του φακέλου Ζώα στην επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 2

 1. Δημιούργησε δύο φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» στην επιφάνεια εργασίας.
 2. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα μιας ταινίας.
 3. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Τραγούδια» με όνομα «ταινία1».
 4. Άνοιξε τον επεξεργαστή κειμένου (Microsoft Word) και γράψε το όνομα ενός τραγουδιού.
 5. Αποθήκευσέ το (αποθήκευση ως) στον φάκελο «Ταινίες» με όνομα «τραγούδι1».
 6. Μετακίνησε το αρχείο «ταινία1» στον φάκελο «Ταινίες».
 7. Μετακίνησε το αρχείο «τραγούδι1» στον φάκελο «Τραγούδια».
 8. Άλλαξε τα ονόματα των αρχείων από «τραγούδι1» σε «τραγούδι» και από «ταινία1» σε «ταινία» .
 9. Αντιγράψτε τα αρχεία «τραγούδι» και «ταινία» στην επιφάνεια εργασίας.
 10. Διαγράψτε τους φακέλους με ονόματα: «Ταινίες» και «Τραγούδια» σαπό την επιφάνεια εργασίας.

Δραστηριότητα τάξης 3

Αντιστοιχείστε τα παρακάτω εικονίδια με τις αντίστοιχες επεκτάσεις αρχείου (συμπληρώστε τον πίνακα).

(1) (2) (3) (4) (5) 
 Β  Γ  Α  Ε  Δ

 

Δραστηριότητα τάξης 4

Τι θα συμβεί αν αλλάξετε την επέκταση κάποιου αρχείου.

(Για παράδειγμα αν αλλάξουμε το computer.jpg σε computer.txt);

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Αν αλλάξω την επέκταση ενός αρχείου είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί να ανοίξει το αρχείο αυτό γιατί θα έχω αλλάξει το πρόγραμμα με το οποίο ανοίγει το αρχείο.

Για παράδειγμα, αν αλλάξω την επέκταση μιας φωτογραφίας απο jpg σε txt ο υπολογιστής θα προσπαθεί να ανοίξει την φωτογραφία με την εφαρμογή του σημειωματάριου (επέκταση txt).

Δραστηριότητα τάξης 5

ΚΕΦ 5. Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή

Ύλη διαγώνισμα Α΄ Τετραμήνου

Υλικό προς Μελέτη

Το 5ο Κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου, διαθέσιμο ΕΔΩ

Η παρουσίαση που αξιοποιήσαμε μέσα στην τάξη:

Βιντεοδιάλεξη που παρουσιάζει τα σημαντικότερα σημεία του 5ου Κεφαλαίου:

ΒΙΝΤΕΟ

Δραστηριότητες τάξης

Δραστηριότητα "Γνωριμία με το λογισμικό του ΗΥ" ΕΔΩ

Δραστηριότητα Λογισμικού Συστήματος και Λογισμικού Εφαρμογών ΕΔΩ

Σταυρόλεξο "Λογισμικό" ΕΔΩ

Σταυρόλεξο "Κατηγορίες Λογισμικού" ΕΔΩ

Γνωριμία με το Λογισμικό του Υπολογιστή Συμπλήρωση κενών νΕΔΩ

Quiz για το Λογισμικό ΕΔΩ

Online Ασκήσεις ΕΔΩ

Κουίζ WordWall ΕΔΩ

Κουίζ για το λογισμικό του Η/Υ ΕΔΩ

 

ΚΕΦ3. Εργονομία

Καθόμαστε σωστά μπροστά στον υπολογιστή μας, το laptop μας;

Υλικό προς Μελέτη

1. Μελετήστε το 1ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου που θα βρείτε ΕΔΩ

2. Στην μελέτη σας αξιοποιήστε την παρουσίαση που ακολουθεί:

3. Στην μελέτη σας μπορεί να σας φανεί χρήσιμο το παρακάτω βίντεο στο οποίο επισημαίνονται τα σημαντικότερα σημεία του κεφαλαίου.

Βίντεο

Ένα video σχετικά με τους κανόνες για την ορθή χρήση των σύγχρονων υπολογιστικών συσκευών

Παρακολουθείστε το χιουμοριστικό βίντεο που ακολουθεί και παρουσιάζει συνηθισμένα λάθη εργονομίας κατά τη χρήση του υπολογιστή

Δραστηριότητες Τάξης

 1. Ας τοποθετήσουμε σωστά τον φίλο μας τον Γιάννη μπροστά στον υπολογιστή του: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/761?locale=el
 2. Το Quizz της Εργονομίας 1
 3. Το Quizz της Εργονομίας 2
 4. Online Ασκήσεις