Ελληνικά

Tiere auf Deutsch (Ζώα στα Γερμανικά)

Ποια ζώα δείχνουν οι 10 εικόνες;

Tiere lernen für Kinder! Tiere und ihre Laute aus dem Tierbuch

Learn German: ANIMALS - What's missing game (Video)

Learningapps:

  • Haustiere (a) - Zuordnung: Bilder & Begriffe (online Spiel)
  • Haustiere (b) - Den richtigen Begriff schreiben (online Aufgabe)
  • Haustiere (c) - Richtiger Artikel (online Aufgabe)
  • Haustiere (d) - Richtiger Artikel (online Aufgabe)
  • Haustiere (e) - Begriffe finden

Αφήστε μια απάντηση