Εργαστήρια Δεξιοτήτων_Δ Τάξη_2021-2022

Πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων

e-class

5ο ΔΣ Βέροιας, Τμήμα: Δ3

Σχολικό έτος: 2021-2022

1η Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

Τίτλος: Για το δάσος μαθαίνω, δρω και δημιουργώ

Διάρκεια:

10/10 -- 30/11

 

2η Θεματική: Ευ Ζην

Τίτλος: Κυκλοφορώ με ασφάλεια

Διάρκεια:

1/12/2021-- 7/2/2022

 

3η Θεματική: Ευ Ζην

Τίτλος: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Διάρκεια:

10/2/2022-- Τέλη Μαρτίου

 

4η Θεματική: Δημιουργώ και καινοτομώ

Τίτλος: Πόσο δίκαιη είναι η σοκολάτα σου;

Διάρκεια:

1/4/2022-- Τέλη Μαΐου

 

 

Leave a Reply