Αν σχεδιάσεις σωστό διάγραμμα, όλα γίνονται.

Ένα παιδί στέκεται στην είσοδο του σπιτιού του (θέση Α), πάνω σε έναν ευθύγραμμο δρόμο. Κάποια στιγμή αρχίζει να περπατά με σταθερή ταχύτητα για χρονικό διάστημα 2τ, διανύοντας απόσταση 100m, φτάνοντας στην θέση Β. Σταματά για χρονικό διάστημα τ και στη συνέχεια αρχίζει να τρέχει προς τα αριστερά, με σταθερή ταχύτητα, διανύοντας απόσταση 160m επίσης σε χρόνο 2τ, σταματώντας στην θέση Γ.

  1. i)  Με βάση τις παραπάνω πληροφορίες να χαράξετε το διάγραμμα της θέσης του παιδιού σε συνάρτηση με το χρόνο (διάγραμμα x-t), θεωρώντας την θέση Α, ως αρχή του άξονα και την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική.
  2. ii) Αν τ=40s να υπολογιστούν:

α) Οι ταχύτητες του παιδιού, καθώς κινείται προς τα δεξιά και για το χρονικό διάστημα που τρέχει προς τα αριστερά.

β)  Ποια χρονική στιγμή το παιδί περνάει ξανά μπροστά από την είσοδο του σπιτιού του (θέση Α), κατά την διάρκεια της κίνησής του προς τα αριστερά;

Απάντηση:

ή

 Αν σχεδιάσεις σωστό διάγραμμα, όλα γίνονται.

 Αν σχεδιάσεις σωστό διάγραμμα, όλα γίνονται.