English

Παιδιά μένουμε σπίτι…

Μένουμε σπίτι! Προσέχουμε τους εαυτούς μας και τους γύρω μας! Περνάμε δημιουργικά τον χρόνο μας με τους δικούς μας και εμπλουτίζουμε τις γνώσεις μας με όποιο τρόπο μπορούμε!

 

Leave a Reply