ΑΣΚΗΣΗ στην κωδικοποίηση – αποκωδικοποίηση (Β' Τάξη)

Πληροφορική Β' Γυμνασίου

Άσκηση στην κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση.


Δίνεται ο παρακάτω κώδικας:

Χαρακτήρας

Συμβολισμός

Χαρακτήρας

Συμβολισμός

Α

0000

Ι

1000

Β

0001

Κ

1001

Γ

0010

Λ

1010

Δ

0011

Μ

1011

Ε

0100

Ν

1100

Ζ

0101

Ξ

1101

Η

0110

Ο

1110

Θ

0111

Π

1111

α) Να κωδικοποιήσετε το μήνυμα:

ΠΛΑΚΑΚΙ

β) Να αποκωδικοποιήσετε το μήνυμα:

10110110001101001100

Ευχαριστώ τον συνάδελφο Πέντσα Παναγιώτη που την μοιράστηκε μαζί μας στο φόρουμ: «Το στέκι των πληροφορικών»

Leave a Reply