Άσκηση για έγχρωμες εικόνες (Β' Τάξη)

Πληροφορική Β' Γυμνασίου

Άσκηση για έγχρωμες εικόνες.


Μια έγχρωμη εικόνα αποτελείται από 1200 οριζόντια pixels και 800 κατακόρυφα pixels και έχει βάθος χρώματος 16 bit. Πόσα Β, πόσα ΚΒ, πόσα ΜΒ θα απαιτηθούν για την αποθήκευσή της;
(Παρατήρηση: Θα μπορούσαμε να δώσουμε σαν δεδομένο ότι η εικόνα αποτελείται από 65536 χρώματα αντί του 16-bit βάθους χρώματος αλλά γίνεται αρκετά δυσκολότερη ... εκτός αν οι μαθητές έχουν καλή μαθηματική σκέψη)

Leave a Reply