Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου (ΕΠΑΛ – ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)

Εξ αποστάσεως υποστήριξη μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Αφορά το μάθημα που διδάσκεται σε σχολική μονάδα ΣΜΕΑΕ - Γ΄ Τάξη

  • Σκοπός είναι η διατήρηση της επαφής στο μέγιστο βαθμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας κατά μέγιστο βαθμό και κυρίως της εκπαιδευτικής σχέσης και επαφής μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών που φοιτούν στον Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος  της Γ΄ τάξης της σχολικής μας μονάδας.
  • Η ανάρτηση είναι προσαρμοσμένη στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες αυτών.

Παρακαλώ πατήστε τα παρακάτω Link

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Μέρος 1

Στοιχεία Αρχιτεκτονικής Τοπίου - Μέρος 2

Leave a Reply