Ο Κωνσταντίνος Κανάρης

Ο Κωνσταντἱνος Κανἁρης γεννἡθηκε το 1793 στα Ψαρἁ. Ἡταν Έλληνας επαναστάτης, σπουδαἱα μορφἡ του ναυτικού αγὡνα καθὡς και πρωθυπουργὁς της Ελλἁδας για 5 φορἑς.

Ο Κανἁρης συμμετεἱχε στη μεγἁλη επανἁσταση του 1821 κι ἑκανε πολλἁ κατορθὡματα.  Πρὡτα, τον Ιοὑνιο του 1822 ἑβαλε μπουρλὁτο στη ναυαρχἱδα του Καρἁ Αλἡ.  Η φωτιἁ απὁ το μπουρλὁτο ἑφτασε ταχὑτατα στο καρἁβι.  Ὀμως, δεν κατἁφερε να την καταστρἑψει αλλἁ της ἑκανε πολλἑς ζημιἑς.  Αυτἡ ἠταν η εκδἱκηση των Ελλἡνων για την καταστροφἡ της Χἰου.

Στη συνἑχεια, τον Οκτὠβριο του ἱδιου χρὁνου πυρπὁλησε στην Τἑνεδο την αντιναυαρχἱδα κι ἑτσι ο οθωμανικὀς στὁλος κλεἰστηκε στα Δαρδανἐλια.  Το 1824 κατἑστρεψε 2 ακὁμη εχθρικἁ πλοἱα στη Σἀμο και τη Μυτιλἡνη.  Ἑπειτα, ο Κανάρης το 1825 πρὁτεινε στους Έλληνες να πυρπολἡσουν τον αιγυπτιακὀ στὁλο στο λιμἀνι της Αλεξἀνδρειας.  Δὐο εχθρικἀ πλοἱα πλησἰαζαν την Αλεξἀνδρεια.  Στο λιμἀνι μπἡκε μὁνο ο Κανἀρης με το πυρπολικὁ του.  Επἱσης, η επιχεἱρηση ἐγινε αντιληπτἠ απὁ ἐνα γαλλικὀ, πολεμικὁ πλοἰο που τους κανιοβολοὐσε.

Τἐλος ο Κανἀρης το 1826 τραυματἱστηκε σε μἰα επἱθεση και κινδὑνεψε να πιαστεἱ αιχμἁλωτος.   Ευτυχὠς, ὁμως εἱχε σωθεἱ.

Αινίγματα

Οι απαντήσεις για τα αινίγματα.

Όταν βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. Τι είναι; Είναι το όνειρο.

Ποιoς τα ακούει όλα αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα. Τι είναι; Είναι το αυτί.

Γιατί ο αέρας το χειμώνα είναι κρύος; Γιατί οι άνθρωποι δεν τον αφήνουν να μπει στα σπίτια και ξεπαγιάζει έξω.

Αινίγματα

Κάποια αινίγματα για σήμερα.

Όταν βλέπω, δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω.  Τι είναι;

Ποιος τα ακούει όλα δεν αλλά δεν μπορεί να πει τίποτα.  Τι είναι;

Γιατί ο αέρας το χειμώνα είναι κρύος; 

Σε λίγο οι απαντήσεις.