Πελοποννησιακή και αθηναϊκή συμμαχία

Δευτέρα 11 Μαΐου 2020

Γι΄αυτό το φύλλο εργασίας θα χρειαστείτε περίπου 45 λεπτά.

Διαβάστε προσεκτικά και το υπόλοιπο μάθημα στη σελίδα 79 του βιβλίου σας στην ιστορία

Βρείτε  και διαβάστε στην ίδια σελίδα τι σημαίνει εμφύλιος πόλεμος.

Απαντήστε μου στα σχόλια γιατί ο πελοποννησιακός πόλεμος ονομάστηκε εμφύλιος;

Συμπληρώστε το παρακάτω σταυρόλεξο

https://crosswordlabs.com/view/2020-05-08-375

Τώρα παρατηρήστε πολύ προσεκτικά τον χάρτη στη σελίδα 79 . Εκεί φαίνονται οι πόλεις που που συμμετείχαν στην αθηναϊκή και την πελοποννησιακή συμμαχία.

Πατήστε και σ΄αυτόν τον σύνδεσμο . Θα εμφανιστεί πάλι ένας χάρτης. Πατήστε το τετράγωνο με το  κίτρινο χρώμα και θα δείτε τις πόλεις μέλη της αθηναϊκής συμμαχίας . Αν πατήσετε το λαδί τετράγωνο ,θα δείτε τα μέλη της πελοποννησιακής συμμαχίας

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9314

Βάλτε τις πόλεις στη σωστή στήλη

Leave a Reply