Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821)

Επαναληπτικές δραστηριότητες στα κεφάλαια 6-10

Συνεχίζοντας την επανάληψη στη Β΄ ενότητα του βιβλίου μας, θα ξαναφέρουμε στη μνήμη μας τα αντίστοιχα μαθήματα. Μια καλή μελέτη των βιβλίων μας είναι απαραίτητη. Όταν την ολοκληρώσουμε μπορούμε να ξεκινήσουμε.