Σχολικός εκφοβισμός

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

3 Comments on “Σχολικός εκφοβισμός

  1. Σχολικός εκφοβισμός
    Ο σχολικός εκφοβισμός παρατηρείται σε πολλές χώρες του κόσμου, πρόκειται για ένα είδος bullying, όπου υπάρχει η χρήση της βίας ανάμεσα σε μαθητές ή συνομηλίκους και αποσκοπεί την πρόκληση του φόβου, του πόνου αλλά και της αναστάτωσης. Διακρίνεται σε διάφορες μορφές όπως, λεκτικό, κοινωνικό, σωματικό και ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Σύμφωνα με έρευνες έχει παρατηρηθεί συχνό φαινόμενο αυτό του εκφοβισμου και έχεις δυσμενείς συνέπειες . Αρχικά κάνει το παιδι-θυμα πιο ευάλωτο και ανασφαλή καθώς μέσω αυτής της πράξης τον προβληματίζει και θεωρεί κατηγορηματικα τον εαυτό του υπεύθυνο που είναι ελλιπής . Επιπλέον, η ενδοσχολικη βία μπορεί να φτάσει και σε πιο σοβαρό επίπεδο, πιο συγκεκριμένα να οδηγήσει το παιδί σε μια συναισθηματική φόρτιση και με αυτόν τον τρόπο να εμφανιστούν καταπληκτικά συμπτώματα, ακόμη και στην αφαίρεση ζωής μπορεί να φτάσουν. Σίγουρα υπάρχουν πολλοί τρόποι αντιμετώπισης όπως για παράδειγμα να ενεργοποιηθουν η γονείς αλλά και οι εκπαιδευτικοι ,οι οποίοι παίζουν καθορίστηκε ρόλο στην αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού και ωφειλουν να βρίσκονται κοντά στα παιδιά τους και να αντιλαμβανονται οποιαδήποτε αλλαγή στην συμπεριφορά τους .

Leave a Reply