1η εβδομάδα δραστηριοτήτων (30/4/2020-3/4/2020)

  1. Κάνω επανάληψη από το 7ο κεφάλαιο της Άλγεβρας τις παραγράφους 7.1-7.3  είτε από το σχολικό μου βιβλίο είτε από τα φυλλάδια μου
  2. Παρακολουθώ το βίντεο με τα πιο σημαντικά σημεία της θεωρίας:  Θεωρία 7ο κεφάλαιο (Αμέρος)
  3. Λύνω την άσκηση:
  4. Απαντώ στις παρακάτω ερωτήσεις:
  5. Λύνω το Μικροπείραμα 1:  Μικροπείραμα 1
  6. Λύνω το Μικροπείραμα 2:  Μικροπείραμα 2
  7. Διασκεδάζω παίζοντας με τις κάρτες μνήμης:
  8. Λύνω τις ασκήσεις 1, 2, 3, 4, 5 από το φυλλάδιο: Φυλλάδιο ασκήσεων  Μπορώ να στείλω τις ασκήσεις μου στο e-mail  foudakat@hotmail.com  Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε μαζί μου στο 6944205628.

Φούντα Κατερίνα