Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο  ανέλαβε ένα γράμμα του λεξικού και τα παιδιά βρήκαν τροφές που αρχίζουν από το συγκεκριμένο γράμμα και έτοιμο το λεξικό μας!

Book titled 'Λεξικό Υγιεινής Διατροφής Dictionary of healthy nutrition'Read this book made on StoryJumper!function(){function d(){"undefined"==typeof SJMakeBookOpenLightBox?--c>0&&setTimeout(d,100):SJMakeBookOpenLightBox()}function e(){/in/.test(document.readyState)?setTimeout(e,9):d()}var a="https:"==document.location.protocol?"https:":"http:";if("undefined"==typeof SJScriptLoaded){window.SJScriptLoaded=!0;var b=document.createElement("script"),c=80;b.src=a+"//www.storyjumper.com/script/storyjumper-embed.js",b.async=true,b.setAttribute("defer",""),document.getElementsByTagName("head")[0].appendChild(b),e()}}();

Leave a Reply