Κάθε Νηπιαγωγείο δημιούργησε ένα αίνιγμα για μια τροφή,που το έστειλε για να το λύσουν και να ζωγραφίσουν την απάντηση τα παιδιά ενός άλλου Νηπιαγωγείου. Επίσης  κλήθηκαν να απαντήσουν και να ζωγραφίσουν το αίνιγμα που τους έστειλαν τα παιδιά ενός άλλου συνεργαζόμενου σχολείου. Όλα τα αινίγματα και οι ζωγραφίες, συγκεντρώθηκαν και δημιουργήθηκε το παρακάτω παιχνίδι. Πατήστε πάνω στην εικόνα για να  οδηγηθείτε στο παιχνίδι

Leave a Reply