Η τελική αξιολόγηση από τους μαθητές είναι διπλή.

α) Μέσα από ένα παιχνίδι γνώσεων με το εργαλείο Kahoot έγινε η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκόμισαν τα παιδιά από το έργο για την υγιεινή διατροφή.

β) Μέσα από ζωγραφική και συνέντευξη για το έργο. Οι ζωγραφιές και οι απαντήσεις των παιδιών, όλων των συνεργαζόμενων σχολείων έχουν αναρτηθεί στο παρακάτω padlet

Made with 
      Padlet

Leave a Reply