Προσπαθήσαμε να μεταφέρουμε το κομμάτι της ιστορίας μας στο προγραμματιστικό περιβάλλον της εφαρμογής scratch.jr

Leave a Reply