Μαθαίνω παίζοντας τα ζευγαράκια του 10

Διαβάζω μια φορά τα ζευγαράκια του 10 και παίζω το πολύ ωραίο παιχνίδι  "Χτύπα τα ζευγαράκια του 10"! (πατώ στο μπλε για να ξεκινήσω) Εγώ ενθουσιάστηκα! Εσύ;

One thought on “Μαθαίνω παίζοντας τα ζευγαράκια του 10

Leave a Reply