Φυσική: Μεταδοτικές ασθένειες- Μικρόβια

Βήμα 1ο: Μελετώ το πορτοκαλί τετράδιο στις σελ.170-172

Βήμα 2ο: Παρακολουθώ την παρακάτω διαφάνεια
https://atheo.gr/yliko/fst/p/12,1/index.html

Βήμα 3ο: Παρακολουθώ τα παρακάτω βίντεο για να κατανοήσω καλύτερα τα μικρόβια και την προστασία μας από αυτά:
1. Μικροοργανισμοί

2. Πώς μεταδίδονται οι ιώσεις

3. Covid-19

4. Σωστό πλύσιμο των χεριών

Βήμα 4ο: Παίζω τα παρακάτω Παιχνίδια
https://learningapps.org/watch?v=pnd9kizdt20

*Τα παρακάτω επεισόδια παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μην σας αποθαρρύνει το γεγονός ότι είναι παλιά......:

 

 

Leave a Reply