Η ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ

Η ζωή στην καραντίνα περνάμε καλά αλλά δεν βλέπουμε τους φίλους μας. Ο κορωνοιός έχει ενα θετικό περνάνε περισσότερο χρόνο με την οικογένεια μας. Αυτή η εποχή είναι δύσκολη με τον κορωνοιό. Στον κορωνοιό νιώθω μοναξιά γιατι δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα όπως να παίζουμε και δεν μπορούμε να πάμε για άθληση. Στο σπίτι μέσα είναι λίγο βαρετά γιατί δεν έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε.

Ο κορωνοιός ελπίζουμε όλοι να φύγει.