Τρίτη 9 Ιουνίου 2020

Καλησπέρα! Για την Πέμπτη έχουμε ανάγνωση την άσκηση 1 από το τετράδιο εργασιών στη σελ. 26 και αντιγραφή και ορθογραφία την άσκηση 4 στο μπλε τετράδιο με τις διπλές γραμμές. Σας επισυνάπτω και τη φωτοτυπία των μαθηματικών.

Μαθηματικά_9_6_20

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020

Σήμερα με την ομάδα 1 προχωρήσαμε στο ευ, μόνο στο βιβλίο μαθητή σελ. 26-27.  Για το σπίτι έχουμε ανάγνωση στη σελ. 26 και μια φωτοτυπία.

Στα μαθηματικά προχωρήσαμε στο μάθημα 42 από το βιβλίο μαθητή προσθέσεις με υπέρβαση δεκάδας. Στην τάξη δουλέψαμε με δυο τρόπους. Ο πρώτος είναι γνωστός για τα παιδιά, είναι αυτός που δουλέψαμε και στις προσθέσεις με 3 όρους, βάζω τα πολλά στο μυαλό μου και ανεβαίνω τόσα όσα έχω στα δάχτυλά μου. Στον δεύτερο τρόπο δουλέψαμε με τα συμπληρώματα του 10, σπάμε δηλαδή τον δεύτερο όρο ώστε να συμπληρώσουμε μια δεκάδα και μετά προσθέτουμε στη δεκάδα ότι έμεινε από τον δεύτερο όρο. Για παράδειγμα 8 + 4 = 8 +2 +2= 10+2= 12. Εδώ θα βοηθήσει εάν χρησιμοποιήσετε δυο δεκάδες από ίδια πράγματα για παράδειγμα 10 πράσινα καλαμάκια και 10 κόκκινα ώστε να το βλέπουν κιόλας. Για την Τρίτη έχουμε μια φωτοτυπία.

Γλώσσα_5_06_20

Μαθηματικά_5__6_20

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2020

Σήμερα προχωρήσαμε στο τζ, βιβλίο μαθητή (σελ.24-25) και τετράδιο εργασιών (σελ. 24-25). Στα μαθηματικά κάναμε το μάθημα 41 βιβλίο μαθητή (σελ 30-31) και τετράδιο εργασιών(σελ 26-27). Τα μαθήματα που σας βάζω είναι για δυο ημέρες, μην τα κάνετε σε μια. Θα ήταν δηλαδή τα αντίστοιχα, εάν τα παιδιά ερχόντουσαν κάθε μέρα στο σχολείο. Οπότε για αύριο έχουμε ανάγνωση από βιβλίο μαθητή σελ. 24 και φωτοτυπία γλώσσας. Για την Παρασκευή έχουμε αντιγραφή και ορθογραφία (είναι στο μπλε τετράδιο το τζ) και μια φωτοτυπία στα μαθηματικά.

Κοντά_στο_τζάκι

Κεφ._41_Ο_Χρόνος