21. Γλώσσα και Μαθηματικά (8/5/20)

Γλώσσα_8_05_20

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1

http://inschool.gr/G1/MATH/ARITHMOI-0000015-DEXM-19-chips-num-HPordBstText-PRAC-G1-MATH-1712112214-tzortzisk/index2.html

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 2

http://inschool.gr/G1/MATH/ARITHMOI-0000015-DEXM-19-chips-num-HPordBstText-PRAC-G1-MATH-1803031906-tzortzisk/index2.html

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 3

http://inschool.gr/G1/MATH/ARITHMOI-0000015-DEXM-15d-cubes-num-HPordBstText-PRAC-G1-MATH-1803082309-tzortzisk/index.html