Επικοινωνία με τους μαθητές

Για επικοινωνία μπορείτε είτε να επικοινωνείτε με e-mail μέσω Πανελλήνιου Σχολικού δικτύου είτε μέσω e-me ή στέλνοντας μήνυμα στο προσωπικό μου λογαριασμό kostasjim@gmail.com.