1. Οι διάδοχοι του Μ. Αλεξάνδρου κεφ. 34 – 37

Κεφ. 34  Η αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου χωρίζεται

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κεφ. 35 Ο Πύρρος, ο βασιλιάς της Ηπείρου

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κεφ. 36 Η καθημερινή ζωή στα ελληνιστικά χρόνια

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Κεφ. 37 Οι τέχνες και τα γράμματα στα ελληνιστικά χρόνια

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΥΙΖ 2

Leave a Reply