ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ (Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά)

Διαστολή και Συστολή στερεών:

Πείραμα: https://youtu.be/3MH6hZSMadg

 

 

Leave a Reply