Αρχαίοι Θεσσαλοί, ήταν λάτρεις των συμποσίων και του ξεφαντώματος

Ο Πλάτωνας μας πληροφορεί ότι οι Αρχαίοι Θεσσαλοί ,ήταν λάτρεις των συμποσίων και ξεφαντώματος.

Ο Θεοόπομπος τους χαρακτήριζε ”ακόλαστους και περί του βίου ασελγείς” και προσθέτει «ζώσιν οί μέν
σύν (όρχηστρίσι =χορεύτρια κατά την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα]καί ταΐς (αύλητρίσι =κοπέλες που έπαιζαν μουσική) διατρίβοντες, οί δέ έν κύβοις (= παίζουν ζάρια) καί πότοις καί ταΐς τοιαύταις

άκολασίαις διημερεύοντες… Φαρσάλιοι δέ πάντων ανθρώπων είσίν (άργότατοι=αστραφτεροί) καί πολυτελέστατοι».

Ο Αθηναίος”ευτραπέζιους”δηλαδή καλοφαγάδες. Ο Αριστοφάνης μάλιστα αναφέρει ότι οι μεγάλες μερίδες κρέατος της έλεγαν”Θετταλομήτον κρέας”

Leave a Reply