ΣΧΟΛΙΑ /// Κερκυραϊκά ///ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

Βιβλίο Γ’ ( Τα γεγονότα του πολέμου από το 428 έως το 425 π.Χ. (αποστασία Μυτιλήνης, παράδοση Πλαταιών, σφαγές στην Κέρκυρα). Κερκυραϊκά Κεφάλαιο 70 Στα προηγούμενα 69 κεφάλαια του 3ου βιβλίου της ιστορίας του, ο Θουκυδίδης πραγματεύεται τα γεγονότα του τετάρτου, πέμπτου και έκτου έτους του πολέμου. Περισσότερη έμφαση δίνεται στην αποστασία της Μυτιλήνης από την […]