ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ///ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ///1. Ξενοφῶντος, Ἑλληνικὰ

[ΠΗΓΗ: https://filologikosxoleio.gr/trapeza-thematon-arxaia-a-lukeiou-ksenofontas-2022-23/] 12205 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12205 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§19-21 12206 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12206  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 12207 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12207  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4  12208 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12208  Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 12209 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12209 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§1-2 12210 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ /12210 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 12213 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12213 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§3-4 12214 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12214 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§2-3 12216 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12216 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§16-19 12217 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12217 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§18-21 12218 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12218 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-23 12219 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12219 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 2.2.§20-22 12221 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ / 12221 Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, […]