Συναγερμός Αυτόματου ποτίσματος / Automated plant watering

Έπειτα από το διαδικτυακό εργαστήριο που παρακολουθήσαμε κατά την διάρκεια της μεικτής κινητικότητας στην Τουρκία, σχετικά με την δημιουργία αυτόματου ποτίσματος με σπάγκο, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε την Τεχνολογία και να προγραμματίσουμε το BBC Micro:bit να ανιχνεύει πότε ένα φυτό χρειάζεται πότισμα.

Inspired by the workshop about watering a plant with a twine during our blended mobility in Turkey, we decided to create an automated watering alarm system using our BBC Micro:bit controller.

 

Leave a Reply