Προετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε τα σχολεία των χωρών εταίρων

Πρόγραμμα Erasmus+ , δεύτερη κινητικότητα με προορισμό τη χώρα μας και το σχολείο μας.

Την εβδομάδα 23-27 Μαΐου 2022, 39 εκπαιδευτικοί και μαθητές από την Τουρκία, τη Λετονία, την  Ιταλία και τη Ρουμανία θα επισκεφτούν τον σχολείο μας και θα συμμετέχουν με τους μαθητές/τριές μας σε δραστηριότητες σχετικές με το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

 

Leave a Reply