Βιομηχανική επανάσταση (συνέχεια)

Ζ΄. Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

 1. Η εξάπλωση της βιομηχανικής επανάστασης σε άλλες χώρες

(σχολικό βιβλίο σελ. 59- 60)

 • Σε μερικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης η βιομηχανική επανάσταση εκδηλώθηκε κυρίως την τρίτη ή τέταρτη δεκαετία του 19ου αιώνα. Λόγοι:
 • Το μεγάλο κόστος για να μεταφερθούν οι εισαγόμενες πρώτες ύλες
 • Η ελλιπής ανάπτυξη του δικτύου των συγκοινωνιών
 • Η γεωγραφική διασπορά των κοιτασμάτων γαιάνθρακα
 • Οι δασμοί που λειτουργούσαν ως εμπόδιο για τη διακίνηση των προϊόντων
 • Η ύπαρξη διαφορετικών μέτρων και σταθμών σε κάθε χώρα
 • Οι εχθρικές σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης
 • Μέσα 19ου αιώνα: η βιομηχανική επανάσταση παρατηρείται στο Βέλγιο και τη Γαλλία.
 • Τελευταίο τέταρτο 19ου αιώνα: «μεγάλη οικονομική κρίση» ή «μακρόχρονη πτώση των τιμών»: τα αγαθά που παράγονταν ήταν περισσότερα από αυτά που ζητούσε το καταναλωτικό κοινό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πτώση των τιμών και συνεπώς τη μείωση των μισθών και την αύξηση της ανεργίας.
 • Η κρίση αυτή έπληξε κυρίως τη Βρετανία.
 • Η βιομηχανική επανάσταση έφερε αρκετές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων.
 • Στις μεταβολές που σημειώθηκαν αξίζει να αναφερθεί η αστικοποίηση, οι αλλαγές στη γεωργία, η δημογραφική έκρηξη, η επικράτηση του κεφαλαίου, και η οικονομία της αγοράς. Παράλληλα, η ζωή των ανθρώπων στις μεγάλες πόλεις χαρακτηρίζεται από άγχος, καταστρέφεται το περιβάλλον και διαλύονται οι κοινωνικοί δεσμοί.

Δραστηριότητες

 1. Να διαβάσετε τις σελίδες 59- 60 του σχολικού βιβλίου.
 2. Να λύσετε το κρυπτόλεξο.

Leave a Reply