Επανάληψη γλώσσα 5η ενότητα

Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα 5η ενότητα για εξάσκηση:

Μπορείτε να τις κάνετε μόνοι σας και να δείτε πώς τα πήγατε.

Στο τέλος να μου στείλετε τις απαντήσεις συμπληρώνοντας το όνομά σας (π.χ. Μαρία Τ.).

Να κάνετε τουλάχιστον 2-3

Θα σας βοηθήσει για το διαγώνισμα στην 5η ενότητα.

.

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6dlu1mssx5&l=pz&i=fduxsc&r=tg&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6dlu1mssx5&l=lb&i=oxuxst&r=rz&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6dlu1mssx5&l=gk&i=udxzuxs&r=my&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6dlu1mssx5&l=jv&i=cxdxcs&r=py&db=0

https://www.liveworksheets.com/c?a=s&t=6dlu1mssx5&l=la&i=udxzuot&r=zs&db=0

και ακόμα μερικές

ρήματα: θεωρία και ασκήσεις.

εγκλίσεις:

εξαιρέσεις ρημάτων:

ουσιαστικά σε -μα και -μμα

Leave a Reply